*

Onderwijsstaking: dit vonden jullie!

ProfielfotoTeunie Stoffele 401 keer bekeken

Het onderwijs staakt want de maat is vol. Veelgehoord is de roep om een hoger salaris, met name in het basisonderwijs. Maar lost dat het probleem op? We spraken docenten, bestuursleden, PO in actie en voormalig basisschoolleraar Jim Jansen in Spraakmakers.

Hoofdredacteur en oud-docent Jim Jansen vindt geld goed, maar vooral de werkdruk moet omlaag. Dan gaat het óók om "al die administratieve rompslomp die erin omgaat".

Die rompslomp slaat terug op het schrijven van verslagen en toetsen van leerlingen waar de leerkrachten een groot deel van hun tijd aan kwijt zijn. "Dat begint op dag één in groep 1. Wat is je ontwikkeling? Kun je al een sommetje maken? Een woordje?", zegt Jansen die voordat hij de journalistiek inging zelf voor de klas stond.

Roy Groenberg van de Spraakmakers community is het er mee eens dat geld is belangrijk is, maar doeltreffender organiseren ook. "Ik ken mensen die in het onderwijs werken en zij vinden de werkdruk een groter probleem dan geld.”

Eric van Gerven zegt: “De leraren hebben al een loonsverhoging gekregen van 9,5 %. Bovendien zijn de salarissen in overeenstemming met hetgeen een HBO’ er bij de overheid verdient. Het gelijktrekken van de eindsalarissen met die van het voortgezet onderwijs zou het salarisgebouw onevenwichtig maken omdat de hoogste salarissen in het VO een functie op WO niveau vereist.”

Ko Poppe laat weten: “Het onderwijs en de leerlingen moeten serieus genomen worden. Die zak verdienen zij jaarlijks.”

Werkdruk verlagen of hogere salarissen?

Uit onderzoek onder uitstromers blijkt dat zij de werkdruk als belangrijkste reden zien om niet terug te keren – salaris staat op nummer drie. Toch wordt er wel degelijk gestaakt voor een hoger salaris, zodat het salaris in het basisonderwijs gelijkgetrokken kan worden met salaris in het voortgezet onderwijs.

Oprichter van PO in Actie Jan van de Ven wil absoluut minder werkdruk, maar legt uit waarom de salariskloof óók een probleem is: "Als zij-instromer uit een andere hbo-functie lever je 30 procent salaris in wanneer je het primair onderwijs ingaat en 10 procent in het voortgezet onderwijs. Dan kun je zelf bedenken wat de keuze zal zijn."

Wantrouwen van ouders

De waardering voor leerkrachten is een probleem. Daar ligt volgens Jansen ook een rol voor ouders, die docenten "wantrouwen". "Bijna elke oplossing moet overlegd worden. Als ouders het ergens niet mee eens zijn, gaan ze naar de rechter." Daar komt volgens Jansen ook de bureaucratie vandaan. "Als er dan per ongeluk iets verkeerd gaat, word je daarop gepakt."

Halve psycholoog

De werkdruk name mede toe door bezuinigingen op het speciaal onderwijs. Daardoor zitten in klassen van dertig kinderen ook kinderen met ADHD en vormen van autisme. Jansen: "Vroeger moest je breuken leren, nu moet je kijken of een kind geen obesitas heeft, geen gescheiden ouders. Je bent een halve psycholoog."

Vijvers drogen op

De laatste jaren werd al geïnvesteerd in het onderwijs, waardoor leerkrachten zelf geld mochten besteden aan bijvoorbeeld vakdocenten en klassenassistenten. "Maar alle vijvers drogen op", zegt Van de Ven. Oplossingen hebben alleen zin als er extra mensen aangenomen, maar "die handen zijn op".

En dus gaan geld, werkdruk en hoger salaris hand in hand. Van de Ven: "Geld is niet de reden om voor de klas te staan, maar het moet ook niet de reden zijn om de klas te verlaten."

                               Volg Spraakmakers online

           

 
Cookie-instellingen